اصول مدیریت پروژه ساختمانی چیست؟

به گزارش مجله اینمن، آیا شما به عنوان یک مدیر کنترل پروژه از فعالیت هایی که باید برای انجام این کار به نحو احسن انجام دهید، آگاهی دارید؟ مدیریت پروژه یکی از مهم ترین سمت ها در پروژه های تیمی ساختمانی شناخته می گردد که مسئولیت های زیادی برای به ثمر رساندن یک پروژه ساحتمانی بر عهده دارد.

اصول مدیریت پروژه ساختمانی چیست؟

از جمله فعالیت های آن ها می توان به برآورد هزینه های پروژه و اطمینان از کافی بودن بودجه تا زمان به انتها رسیدن پروژه و نظارت بر انجام به موقع کارها اشاره نمود. اگر شما از جمله افرادی هستید که تمایل به شروع انجام کار به عنوان مدیر کنترل پروژه دارید، نکات ارائه شده در این مقاله از ما می تواند به شما کمک کند.

مدیریت کنترل پروژه به چه معناست؟

کنترل پروژه عنصری است که باعث می شود پروژه در زمان بندی معین و با بودجه معین پیش رود. به طور کلی تأثیر نقش کنترل پروژه بر پیروزیت آن انکارناپذیر است زیرا کنترل پروژه اطلاعات دقیق و به موقع را به تیم مدیریت پروژه ارائه می دهد و آن ها را قادر می سازد تا تصمیماتی آگاهانه گرفته و اقدامات لازم برای اصلاح هرگونه فرایند نامطلوب احتمالی را اعمال نمایند. بعلاوه مدیر کنترل پروژه به مشتری در خصوص شرایط واقعی پروژه شرح می دهد.

امروزه به علت تحول مدیریت پروژه، احتیاج به یک سیستم کنترل مؤثر بیش از پیش احساس می شود. بسکمک از شرکت ها هنوز هم از روش های سنتی کنترل استفاده می نمایند که نشانگر فقدان مدیریت کنترل پروژه است. به علاوه معین شده است که استفاده از روش های مناسب در کنترل پروژه باعث کاهش 15 درصدی زمان اجرای برنامه می شود.

از سوی دیگر مطالعاتی درباره تأثیر کنترل پروژه بر هزینه ها انجام گرفت و نشان داد که روش های مناسب برای کنترل پروژه، هزینه را بیش از 10 درصد کاهش داده است. در واقع، پیروزیت مبتنی بر فرایند کنترل پروژه است که اگر به درستی انجام شود منجر به کاهش هزینه و پیشرفت پروژه مطابق با زمان بندی، می شود.

نکته مهمی که باید بخاطر داشت این است که کنترل پروژه تنها محدود به کنترل و نظارت در مرحله اجرای پروژه نمی شود. فرآیند کنترل مؤثر پروژه در اوایل پروژه با برنامه ریزی شروع می شود و در اواخر پروژه با بررسی در مرحله بعد از اجرا به انتها می رسد. کنترل پروژه به طور کامل در هر مرحله از پروژه وجود دارد.

کنترل پروژه شامل 4 بخش اصلی است:

 • برنامه ریزی
 • مدیریت هزینه و کنترل آن
 • برآورد هزینه
 • تحلیل ریسک

مدیریت کنترل پروژه یکی از پایه های اساسی و حیاتی در پروژه شناخته می شود. فردی که به عنوان مدیریت کنترل پروژه فعالیت می نماید، دست راست مدیر پروژه شناخته می شود.

مدیریت کنترل پروژه در جهت معین اهداف پروژه، بررسی میزان بودجه برنامه ریزی شده، بررسی فرایند انجام پروژه و پیشرفت آن و هم چنین ایجاد برنامه ای کارآمد برای بهبود پیشرفت پروژه فعالیت می نماید. مدیریت پروژه و مدیریت کنترل پروژه هر دو در کنار یکدیگر برای پیش برد هرچه بهتر پروژه ساختمانی فعالیت می نمایند.

عموما افرادی که به عنوان مدیریت کنترل پروژه فعالیت می نمایند، دارای مدرک دانشگاهی هستند. اما همواره به این گونه نیست. همانند دیگر مشاغل، افرادی که دارای تجربه کاری صنعتی یا دوره های کارآموزی هستند می توانند از این موارد به عنوان پیش احتیاج برای فعالیت به عنوان مدیریت کنترل پروژه استفاده نمایند.

در کنار این موارد، دستیابی به آموزش های پیشرفته در زمینه حسابداری و نرم افزارهای مرتبط و آموزش مفید در زمینه مدیریت پروژه می تواند در پیشرفت شغلی مدیریت کنترل پروژه به افراد کمک کند. راهکارهای زیادی برای دستیابی به شغلی با عنوان مدیریت کنترل پروژه وجود دارد که با توجه به نوع پروژه و غیره می تواند متفاوت باشد.

نقش ها و مسئولیت ها

مسئولیت افراد در صندلی مدیریت کنترل پروژه با توجه به فهرست مهارت ها می تواند متفاوت باشد. آن چه که در کنترل مدیریت پروژه ها باید در نظر داشته باشید، شامل موارد زیر می باشد:

بررسی و گزارش داده ها

بررسی و گزارش داده ها می تواند در توسعه و پیش بینی دقیق از یک پروژه به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری در مدیریت، کیفیت، بودجه، زمان بندی و کنترل موارد استفاده قرار گیرد.

مدیریت اجرایی

شناسایی راهکارها و پیش بینی ناهنجاری هایی در فرایند پروژه و انجام اقداماتی در زمینه اصلاح کردن آن ها از دیگر مواردی است که در مدیریت کنترل پروژه باید به آن توجه داشت.

مدیریت پایه

منظور از مدیریت پایه توسعه و مدیریت بر اساس اصول پایه می باشد.

کنترل کیفیت

شناسایی، اجرا و ارزیابی کنترل کیفیت برای پشتیبانی از کیفیت مدیریت پروژه به این قسمت از فعالیت مدیریت کنترل پروژه مربوط می شود.

کنترل برنامه

شناسایی، ارزیابی، اجرا و کنترل برنامه برای افزایش پیشرفت پروژه در مقایسه با جدول زمانبندی و هم چنین برآورد احتمالات در دسته کنترل برنامه قرار می گیرد.

نکاتی پیرامون کنترل برنامه

آن چه که کنترل پروژه مدیریت و برنامه ریزی می نماید بدین ترتیب است:

 • شروع طرح و تهیه یک برنامه واقع بینانه برای پروژه
 • نظارت، پیش بینی، کنترل و گزارش به موقع و دقیق بر کارهایی که قرار بود انجام شود، کارهایی که قسمتی از آن در یک دوره اجرا شده و تا به امروز ادامه دارد و کارهایی که برای تکمیل پروژه انجام خواهد شد، ضروری است.
 • آخرین و یکی از پر اهمیت ترین نکات، شناسایی و مدیریت در خطا ها و کاستی هاست تا بتوان به موقع به برنامه ریزی اولیه برگشت و مطابق با زمان بندی پیش رفت.

کنترل هزینه

شناسایی، اجرا و ارزیابی کنترل هزینه ها می تواند در مدیریت هزینه های پروژه کمک کند. این امر در طول پروژه بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

نکاتی پیرامون کنترل هزینه

به وسیله کنترل هزینه، قیمت و بودجه در طول عمر پروژه مدیریت می شود. کنترل هزینه موارد زیر را در پی دارد:

 • با نظارت به موقع و دقیق، پیش بینی و گزارش هزینه انجام می شود.
 • و شناسایی زودهنگام و مدیریت مغایرت های احتمالی بودجه اجرا می شود.

برای داشتن یک سیستم کنترل هزینه مؤثر، کنترل هزینه و برنامه ریزی طرح باید به صورت به هم پیوسته مدیریت شوند. متخصصان کنترل پروژه که هم برنامه ریزی طرح و هم کنترل هزینه را می شناسند قادرند با ادغام این دو، تغییرات احتمالی بودجه و برنامه را شناسایی و مدیریت نمایند.

جنبه دیگر کنترل پروژه، برآورد هزینه پروژه است. برآورد هزینه، پایه اصلی کنترل هزینه و مدیریت آن است. تخمین هزینه فرایندی است که برای پیش بینی کمیت و یا قیمت منابع مورد احتیاج طی اجرای یک پروژه، انجام می شود.به عنوان یک پیش بینی، در برآورد هزینه باید خطرات و عدم قطعیت ها را رفع کرد.

در مرحله اول، از تخمین ها به عنوان ورودی برای برنامه ریزی بودجه، تجزیه و تحلیل هزینه ها، برنامه ریزی پروژه و هزینه های آن و فرآیندهای کنترل برنامه ریزی استفاده می شوند. برآورد هزینه به وسیله تجربه و بعلاوه محاسبه هزینه های آینده و اعمال مدیریت در یک بازه زمانی معین، معین می شود.

نکات تکمیلی کنترل هزینه و زمان بندی

بعد دیگر کنترل پروژه، تجزیه و تحلیل هزینه و برنامه زمانبندی است. هزینه و تحلیل برنامه، تأثیر ریسک را در برنامه و هزینه پروژه ارزیابی می نماید. بعضی از نتایج تحلیل ریسک برنامه عبارتند از:

 • پیش بینی تاریخ تکمیل
 • احتمال اتمام در این تاریخ ها
 • شناسایی مهمترین فعالیت ها

نتایج تحلیل ریسک هزینه

 • شناسایی مهمترین خطرات برای هزینه پروژه
 • معین شرایط احتمالی مورد احتیاج در برآورد هزینه برای دستیابی به سطح اطمینان مطلوب.

کنترل وقایع احتمالی

از دیگر مسئولیت هایی که افراد در صندلی مدیریت کنترل پروژه باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند، شناسایی، اجرا و ارزیابی وقایع احتمالی در طول پروژه می باشد.

کنترل تغییرات

شناسایی و اجرای بعضی از تغییرات در طول فرایند پروژه، آگاهی از چگونگی و زمان اجرای پروتکل ها از نکات مهم در کنترل تغییرات پروژه می باشد. آگاهی از این موارد از ایجاد اختلال در فرایند انجام پروژه جلوگیری به عمل می آورد. از دیگر مواردی که در کنترل تغییرات در فرایند پروژه مهم و تاثیرگذار است، به روز کردن اسنادی هم چون قراردادها و فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه می باشد.

وظایف و مسئولیت هایی که در بالا به آن ها اشاره شد، بخشی از مواردی است که فرد در صندلی مدیریت کنترل پروژه باید به نسبت به آن ها آگاهی داشته باشد.

در صورتی که از شما از جمله افرادی هستید که در حال حاضر به عنوان مدیر کنترل پروژه در حال فعالیت هستید، توجه به این موارد می تواند در پیش برد اهداف در راستای که در آن قرار دارید، به شما کمک کند.

اگرچه آگاهی از این موارد می تواند در انجام هرچه بهتر فعالیت ها به شما کمک کند، اما در کنار آن ها یافتن راستا مناسب با توجه به شرایط حاکم و طی کردن آن در طول راستا به شما در این جهت کمک می رساند.

کلام انتهای

شما به عنوان یک فرد در صندلی مدیریت کنترل پروژه چه راستای را طی نموده اید؟ از چه ترفندها و راهکارهایی برای عبور از موانع استفاده نموده اید تا در زمینه حرفه ای خود پیروز شوید؟ استفاده از چه منابعی را برای افرادی که تمایل به فعالیت در این عرصه دارند، پیشنهاد می کنید؟ در صورت تمایل می توانید نقطه نظرات خود در این زمینه را با اهالی ما و مشتاقان در این زمینه به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

کنترل پروژه مربوط به چه مراحلی از ساخت و ساز است؟

نکته مهمی که باید بخاطر داشت این است که کنترل پروژه تنها محدود به کنترل و نظارت در مرحله اجرای پروژه نمی شود. فرآیند کنترل مؤثر پروژه در اوایل پروژه با برنامه ریزی شروع می شود و در اواخر پروژه با بررسی در مرحله بعد از اجرا به انتها می رسد.

عمده فعالیت مدیر پروژه مربوط به چیست؟

برآورد هزینه های پروژه و اطمینان از کافی بودن بودجه تا زمان به انتها رسیدن پروژه و نظارت بر انجام به موقع کارها

در کنترل پروژه ها باید به چه مواردی دقت شود؟

بررسی و گزارش داده ها، مدیریت اجرایی، مدیریت پایه، کنترل کیفیت، کنترل برنامه، کنترل هزینه، کنترل وقایع احتمالی و کنترل تغییرات

کنترل تغییرات در مبحث مدیریت پروژه به چه معناست؟

شناسایی و اجرای بعضی از تغییرات در طول فرایند پروژه، آگاهی از چگونگی و زمان اجرای پروتکل ها،چرا که آگاهی از این موارد از ایجاد اختلال در فرایند انجام پروژه جلوگیری به عمل می آورد.

از دیگر مواردی که در کنترل تغییرات در فرایند پروژه مهم و تاثیرگذار است، به روز کردن اسنادی هم چون قراردادها و فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه می باشد.

منبع: ساختمانچی
انتشار: 22 تیر 1400 بروزرسانی: 22 تیر 1400 گردآورنده: inman.ir شناسه مطلب: 1724

به "اصول مدیریت پروژه ساختمانی چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصول مدیریت پروژه ساختمانی چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید